Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego przygotowana dla : MPWiK SP. Z O.O. w Jaworznie


Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego przygotowana dla :

MPWiK  SP. Z O.O. w Jaworznie

 

Informuje się wszystkich Pracowników , że z dniem:

 

01.04.2013 r.

 

Wszyscy Pracownicy zostaną objęci pakietem komercyjnej opieki medycznej na koszt

Pracodawcy z zastrzeżeniem, że:

Wszyscy pracownicy z dniem 01.04.2013 r. mogą skorzystać z pakietu komercyjnej opieki medycznej na koszt pracodawcy z zastrzeżeniem, że pracodawca płaci

21.50 zł. pracownik 1zł. plus podatek w wysokości 4 zł.(razem 5 zł.)

Można skorzystać również z rozszerzonej formy komercyjnej opieki medycznej, wybierając jeden z kilku przedstawionych zakresów. W pakiecie dostęp do 16-tu specjalistów w terminie do 5-ciu dni. Dodatkowo w cenie możliwość wykonania dwóch markerów (kobiety: piersi i jajniki, mężczyźni: prostata, jelito grube)

Więcej informacji można uzyskać u Pani E. Pluta i Pani J. Adamskiej pod numerem tel.(32) 3186023 bądź w NSZZ „Solidarność” przy MPWiK Jaworzno tel(32)3186052l