PRACOWNICY MPWiK JAWORZNO ZA STRAJKIEM


Pracownicy MPWiK Jaworzno Sp. z o.o. opowiedzieli się za przystąpieniem do generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Akcję strajkową poparło prawie 96% pracowników biorących udział w glosowaniu.

Pracownicy MPWiK Jaworzno Sp. z o.o. opowiedzieli się za przystąpieniem do generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Akcję strajkową poparło prawie 96% pracowników biorących udział w glosowaniu przy frekwencji prawie 67%

Tak wysoka frekwencja i poparcie dla strajku pokazuje jak bardzo ważne postulaty skierowane są do rządzących w naszym kraju. Wynikają one z głębokich obaw społeczeństwa o miejsca pracy. Zagrożeniem dla budżetów domowych będzie wprowadzenie unijnego pakietu klimatyczno – energetycznego przeciwko któremu odnosi się jeden z postulatów MKPS. Komisja Zakładowa pragnie ta drogą podziękować wszystkim pracownikom naszej firmy którzy wykazali solidarnościową postawę i przystąpili do referendum podkreślając jednocześnie że akcja nie jest skierowana przeciwko naszemu pracodawcy.

Dział informacji MPWiK >>>