Zakończyły się negocjacje płacowe


Zakończyły negocjacji płacowych pomiędzy Zarządem Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Kanalizacji i Wodociągów a Komisją Zakładowa NSZZ Solidarność.

W wyniku zakończenia negocjacji płacowych pomiędzy Zarządem Spółki a Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność strony ustaliły:

  1.   Wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego o 3% plus 1%zgodnie z § 18 pkt 2 ZUZP łącznie 4%. od 1stycznia 2013r.
  2.   W budżecie wynagrodzeń na 2013 rok zaplanowano kwotę przeznaczoną na nagrodę z tytułu „DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ” w wysokości nie mniejszej niż w roku ubiegłym tj. 2000 zł brutto/osobę.
  3.   Na premie z tytułu oceny okresowej za I-sze półrocze 2013 roku przeznaczyć kwotę 100 000 zł.