Trwa Referendum Strajkowe


Od godziny 6:00 w MPWiK trwa referendum strajkowe pracownicy podejmują decyzje dotyczącą strajku solidarnościowego w Regionie Śląsko- Dąbrowskim.

Od godziny 6:00 w MPWiK trwa referendum strajkowe pracownicy podejmują decyzje dotyczącą strajku solidarnościowego w Regionie Śląsko- Dąbrowskim.

W poniedziałek 14 stycznia podczas spotkania przedstawiciele MKPS podjęli decyzje o poszerzeniu lisy postulatów o szósty punkt, dotyczący sytuacji w oświacie. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy domaga się: „zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy”. Dla przypomnienia wszystkie nasze postulaty:

1. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
2.Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego.
3. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
4. Likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa Chorych.
5. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.

6. Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

 

Wystarczy że powiesz TAK!!!

Dział Informacji  MPWiK