15.01.2013 Referendum Strajkowe w MPWiK


Już we wtorek 15 stycznia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji zostanie przeprowadzone referendum strajkowe.

 Już we wtorek 15 stycznia w MPWiK zostanie przeprowadzone referendum strajkowe.

Formalnie referenda przeprowadzane w większości branż działających na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego dotyczą udziału w strajku solidarnościowym z pracownikami sądownictwa, będącymi w sporze zbiorowym, a niemogącymi podjąć czynnej akcji protestacyjnej. Polskie prawo nie przewiduje możliwości organizacji strajku przeciwko polityce rządu, stąd przyjęcie formuły, która pozwoli na przeprowadzenie akcji przypominającej strajk generalny. „Solidarnościowy” charakter protestu oznacza natomiast, że nie może on trwać dłużej niż 4 godziny.

 

Nie zostawajmy w tyle, nie pozwólmy decydować za siebie, powiedzmy temu rządowi dość!!!

Informacja Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność MPWiK w Jaworznie >>>

Dział informacji MPWiK