Na Zbliżające się Święta


Na zbliżające się Święta

pragniemy złożyć życzenia

wszystkim członkom  organizacji związkowej oraz pracownikom naszej firmy

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś 2013 Rok niech będzie

czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

                    

                                 Komisja Zakładowa

                                 NSZZ „Solidarność”

                                                    przy MPWiK Jaworzno Sp. z o.o.