Przygotowania do strajku solidarnościowego


Zgodnie z decyzją Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w poniedziałek 17 grudnia o godz. 15.00 przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się manifestacja, która jest kolejnym etapem przygotowań do generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Celem manifestacji jest przekazanie najwyższemu przedstawicielowi rządu RP w województwie, czyli wojewodzie śląskiemu, petycji do premiera rządu RP Donalda Tuska, w której m.in. żądamy natychmiastowego przystąpienia do rozmów na temat postulatów MKPS.

 Koleżanki i koledzy!
 
Zgodnie z decyzją Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w poniedziałek 17 grudnia o godz. 15.00 przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się manifestacja, która jest kolejnym etapem przygotowań do generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Celem manifestacji jest przekazanie najwyższemu przedstawicielowi rządu RP w województwie, czyli wojewodzie śląskiemu, petycji do premiera rządu RP Donalda Tuska, w której m.in. żądamy natychmiastowego przystąpienia do rozmów na temat postulatów MKPS.


W manifestacji wezmą udział przedstawiciele wszystkich czterech central związkowych wchodzących w skład MKPS. Liczny udział członków naszego związku w tej akcji jest niezbędny, aby zademonstrować, jak szerokim poparciem cieszy się planowany generalny strajk solidarnościowy w całym regionie.
Przypomnę, że 21 listopada rozpoczęły się referenda strajkowe w zakładach hutniczych, w przemyśle metalowym, w koksownictwie i na kolei. W zakładach, w których referendum już się zakończyło, poparcie dla strajku przekroczyło 90 procent przy bardzo wysokiej frekwencji. Wkrótce rozpoczyna się referendum w zbrojeniówce, akcja rozwija się coraz szerzej i nabiera coraz większego rozmachu. Dlatego niezwykle istotne jest, aby jeszcze przed świętami mocnym akcentem przypomnieć rządzącym, co będzie się działo po Nowym Roku, jeśli nadal będą ignorować pogarszającą się sytuację gospodarczą i społeczną w naszym regionie.
Pamiętajcie! Naszą siłą jest nasza liczebność. Rządzący czują respekt wobec silnych, słabych lekceważą. Dlatego apeluję o liczny i aktywny udział w manifestacji oraz w akcji referendalnej.

Dział informacji NSZZ Solidarność MPWiK w Jaworznie

Ulotka>>>