Podsumowanie dotychczasowych działań Solidarności


Mamy swój czas, wróciliśmy do gry a może kolejnej szansy nie będziemy mieli. Jeśli są działacze, którzy myślą, że jakoś tam będzie to jakoś to nie będzie – podsumowywał ostatnie dwa lata pracy Komisji Krajowej przewodniczący Piotr Duda.

 Mamy swój czas, wróciliśmy do gry a może kolejnej szansy nie będziemy mieli. Jeśli są działacze, którzy myślą, że jakoś tam będzie to jakoś to nie będzie – podsumowywał ostatnie dwa lata pracy Komisji Krajowej przewodniczący Piotr Duda.


Stop 67, umowy śmieciowe, płaca minimalna, walka z przerzucaniem kryzysu na pracownika czy dialog społeczny to tematy, na których w kolejnych miesiącach będą koncertowały się działania NSZZ Solidarność.

Przewodniczący Solidarności przypomniał działania Związku w ostatnich dwóch latach, ale także nakreślił wyzwania stojące przed działaczami w najbliższym czasie. Jak zapowiadał będzie to wymagało większej aktywności członków Związku.

Mimo odrzucenia inicjatywy dotyczącej referendum w sprawie utrzymania wieku emerytalnego Solidarność nie poddaje się. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w tej sprawie.

Pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracowników zakończyła się sprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika. Ustawa, która wprowadzała dzień wolny w święto Trzech Króli i pozbawiała dnia wolnego od pracy niektóre grupy pracowników trafiła do kosza. Podobnie jak ustawa o tzw. racjonalizacja zatrudnienia. Komisja Krajowa zaskarżyła do TK niektóre zapisy ustawy o zgromadzeniach publicznych. Równie ważne dla członków związku jest pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie listy imiennej.

 Przewodniczący Duda po raz kolejny przypomniał, że Solidarność nie jest przybudówką żadnej z partii politycznych – To my mamy wykorzystać polityków do naszych celów a one są jasne – pomóc pracownikom. Dla polityków mamy być partnerami i tak jest – mówił przewodniczący określając relacje Związek-polityka. Jednocześnie szef Związku zachęcał do wyrażania poglądów przez członków Związku. – Nie musimy się zrzekać swoich poglądów podpisując deklarację. Mamy jasno określone zasady dotyczące naszych relacji z partiami politycznymi – mówił Duda. Przypomniał również, że Związek będzie monitorował czy parlamentarzyści dotrzymują danego przed wyborami słowa poprzez stronę internetową sprawdzampolityka.pl gdzie umieszczane są informacje dotyczące ważnych głosowań.

Kończąc wystąpienie przewodniczący podziękował swoim współpracownikom a delegatów namawiał do aktywności. – Pomyślcie jak trudno mieliby ludzie, gdyby nie było naszych organizacji. Rozjedźmy się do domów, zakładów pracy i rozmawiajmy z ludźmi. Potrzeba wspólnych, zdecydowanych działań – podsumował swoje wystąpienie Piotr Duda.

Na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność w Kielcach Solidarność z ZG Sobieski reprezentuje dwóch przedstawicieli: Przewodniczący Waldemar Sopata oraz członek Komisji Zakładowej, obecnie zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdan Biś.

Na podstawie Działu Informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność