XXVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność


W czwartek 22 listopada W Kielcach rozpoczyna się 26 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. To pierwsze KZD od wyborów nowych władz Związku.

 

W czwartek 22 listopada W Kielcach rozpoczyna się 26 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. To pierwsze KZD od wyborów nowych władz Związku.


Podsumowanie dwóch lat kadencji, będzie jednym z głównych punktów 26 Zjazdu. Delegaci uzupełnią również skład Komisji Krajowej z powodu wakatów, jakie powstały w tym czasie. Jedną z planowanych uchwał jest nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” m.in. dla ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Będzie to pierwszy Krajowy Zjazd po wyborach nowych władz Związku. Od Zjazdu we Wrocławiu w 2010 r. funkcję przewodniczącego „Solidarności” pełni Piotr Duda. Swoją informację o pracy Komisji Krajowej szef Związku przedstawi podczas pierwszego dnia obrad, 22 listopada.

„Bieżąca kadencja przypada na lata sprawowania władzy przez rząd zdecydowanie antypracowniczy i antyobywatelski. To okres głębokiego kryzysu dialogu społecznego, ostentacyjnego lekceważenia opinii społecznej oraz zaostrzenia antyzwiązkowych działań pracodawców” – czytamy w sprawozdaniu wydrukowanym na Zjazd.

Nasze dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze zyskały wsparcie milionów Polaków. Przed Trybunałem Konstytucyjnym skutecznie obroniliśmy prawo pracowników do dnia wolnego od pracy. Nasze wspólne działania przynoszą efekty w postaci coraz wyższego poziomu zaufania społecznego – mówi przewodniczący Piotr Duda.

Jedną z pierwszych decyzji podjętej w nowej kadencji była obywatelska inicjatywa w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnej płacy. Projekt, pod którym podpisało się kilkaset tysięcy osób trafił do parlamentu. Wielkiego zaangażowania członków i struktur Związku wymagała inicjatywna „Solidarności” dotycząca referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Podpisy pod wnioskiem do parlamentu złożyło ponad 2 mln Polaków.

Zgodnie z przyjętą dwa lata temu uchwałą programową „Solidarność” podjęła również działania na rzecz stabilnego zatrudnienia. Trwająca obecnie kampania „Stop umowom śmieciowym” ma na celu zwrócenie uwagi na skalę i konsekwencje tego problemu szczególnie dla młodych pracowników. Związek przygotował również i przedstawił rządowi projekt ustawy, który przewiduje objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło. Stabilizację zatrudnienia przewiduje również projekt ustawy o pracy tymczasowej autorstwa „Solidarności”. Zarówno ten jak i poprzedni projekt został wręczony premierowi Tuskowi.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów, przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Liczba miejsc przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Obecnie KZD liczy 324 delegatów.

Delegaci będą obradować w nowoczesnym Centrum Kongresowym Targów Kielce. Organizatorem Zjazdu w tym roku jest Komisja Krajowa i Region Świętokrzyski.

Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski na krajowym zjeździe reprezentuje dwóch przedstawicieli: Przewodniczący Waldemar Sopata oraz wywodzący się z Solidarności ZG Sobieski członek KZ zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność   Bogdan Biś.

 

Źródło oficjalna strona Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Zdjęcia M.J.