Bony Sodexo


Zapraszamy wszystkich członków NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno Sp.z o.o.
po odbiór Bonów Świątecznych do Biura Związku w godzinach 7-15

Zapraszamy wszystkich członków NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno Sp.z o.o.
po odbiór Bonów Świątecznych do Biura Związku w godzinach 7-15

 

Dział informacji NSZZ Solidarność MPWiK w Jaworznie