Komisja Zakładowa rozpoczyna proces negocjacji płacowych z Zarządem Spółki


Zgodnie z zapisami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Jaworznie Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność rozpoczyna negocjacje płacowe z Zarządem Spółki.

Zgodnie z zapisami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Jaworznie Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność rozpoczyna negocjacje płacowe z Zarządem Spółki.

 

Na podstawie paragrafu 18 pkt.4 ZUZP, załącznika 16 pkt.1ust.2 ZUZP, a także w oparciu o Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie corocznego ustalenia wzrostu funduszu wynagrodzeń, Komisja Zakładowa przed rozpoczęciem rozmów wystąpiła do Zarządu o przedstawienie na piśmie przed wyznaczonym terminem spotkania informacji finansowych niezbędnych do prowadzenia negocjacji płacowych, oraz o ustalenie terminu spotkania celem omówienia aktualnej sytuacji finansowej Spółki i rozpoczęcia negocjacji płacowych na rok 2013 .

Pismo do Zarządu Spółki >>>