Przyłącz się do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej


Trwa zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Zawieszenia Pakietu Klimatycznego. Zawieszenie pakietu klimatycznego jest kluczowym wyzwaniem dla gospodarki większości krajów Unii Europejskiej zwłaszcza Europy Środkowej.

 

Trwa zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Zawieszenia Pakietu Klimatycznego. Zawieszenie pakietu klimatycznego jest kluczowym wyzwaniem dla gospodarki większości krajów Unii Europejskiej zwłaszcza Europy Środkowej.

Od 2013r. wchodzą w życie zapisy pakietu klimatyczno – energetycznego nakazujące producentom energii w Unii Europejskiej zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Pozornie nie brzmi to niegroźnie, w rzeczywistości oznacza początek społecznej i gospodarczej katastrofy.

Już w 2013r. ceny prądu w Polsce wzrosną o 30 %, ceny ciepła o 22 %. W kolejnych latach ceny energii wzrosną o 60 %.

Oprócz wzrostu kosztów utrzymania Polskę zaleje fala bezrobocia. Droga energia elektryczna doprowadzi do likwidacji wielu zakładów pracy. W latach 2013 – 2020 możemy stracić nawet 500 tys. miejsc pracy.

Inni nie chcą przepłacać za prąd, a TY? Dołącz się do zbierania podpisów po ta inicjatywą. Nie pozwólmy decydować o naszym życiu biurokratom z Unii Europejskiej!!!

Poniżej zamieszczamy listę, na której należy czytelnie wpisać pełne imię lub jeśli posiadacie dwa imiona, nazwisko a jeśli posiadasz nazwisko dwuczłonowe to oba, pełny adres stałego zamieszkania, czytelnie bez skrótów, obywatelstwo, numer identyfikacyjny PESEL a w ostatniej rubryce podpis wraz z datą. Możesz wydrukować listę, zebrać podpisy i dostarczyć do siedzimy NSZZ Solidarność na szybie Piłsudski lub Sobieski. Możesz także przyjść do naszych biur i tu poprzeć projekt.

Przeczytaj ulotkę Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej >>>

Pobierz listę do zbierania podpisów >>>

Dział informacyjny NSZZ Solidarność MPWiK Jaworzno.