Informacja


 

Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” informuje wszystkich członków o dostarczenie legitymacji związkowych celem uzupełnienia wpisu o dokonanych składkach związkowych.

Jednocześnie zwracamy się do członków nie posiadających legitymacji związkowych o dostarczenie fotografii ( 1 szt.) celem wydania legitymacji